Іван Франко про соціалізм

Politsturm
Politsturm
Іван Франко про соціалізм

«Соціалізм — то є прагнення усунути всяку суспільну нерівність, всяке визискування і всяке убозтво; запровадити справедливіший, щасливіший лад, ніж нинішній, і то в такий спосіб, щоб нинішній виробничий капітал, тобто грунти, фабрики, машини й інші знаряддя праці, а також сировина перейшли від приватної власності окремих людей до загальної власності.»

І.Франко «Що таке соціалізм?» (1878)

Great! Next, complete checkout for full access to Политштурм Украина
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to Политштурм Украина
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated