Иван Франко о труде и рабочем классе

Politsturm
Politsturm
Иван Франко о труде и рабочем классе

«Справа працюючих класів є нині однією з найважливіших, тим більше що тепер і серед самих тих класів починає пробуджуватися почуття своєї гідності і своїх прав, починає пробуджуватися підтверджене наукою переконання, що єдиною основою і єдиною умовою людського поступу є праця»

І.Франко «Солідарності»

Great! Next, complete checkout for full access to Политштурм Украина
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to Политштурм Украина
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated