Иван Франко о солидарности трудящихся

Politsturm
Politsturm
Иван Франко о солидарности трудящихся

«Проте щоб діяти спільно для спільного добра, аби пізнати спільне добро, спільну мету всіх працюючих класів, треба солідарності, опертої на взаємопізнання, на врахування взаємних, часткових інтересів і на злиття їх в один спільний інтерес.
Солідарність працюючих класів є першим щаблем до покращення їхньої долі, який з кожним кроком ближче підводить до неї, наближає одночасно і великий день їхнього звільнення від визиску і темноти»

І.Франко «Солідарності»

Great! Next, complete checkout for full access to Политштурм Украина
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to Политштурм Украина
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated